Prof. Andrzej Borowski

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej w Wydziale Polonistyki UJ, wiceprzewodniczący Rady Akademii Artes Liberales, współzałożyciel i członek redakcji półrocznika „Terminus".

Książki: Pojęcie i problem Renesansu północnego (1987),  Renesans (1992, wyd. drugie 2002), Powrót Europy (1999), Słownik sarmatyzmu (red. naukowa, współautorstwo, 2001), Historia literatury polskiej i powszechnej. Starożytność–Oświecenie (2002), Iter Polono-Belgo-Ollandicum. Cultural and Literary Relationships between the Commonwealth of Poland and the Netherlands in the 16th and the 17th Centuries (Kraków, 2007); Humanizm. Historie pojęcia (redakcja naukowa, współautorstwo; Warszawa 2009).

Tłumaczenia: E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie Średniowiecze, (Kraków 1997 i wyd. następne); Rabbi Simon Mzn. De Vries, Obyczaje i symbole Żydów (Kraków 1999), Rabbi Mosze Chajim Luzzato,  Ścieżka sprawiedliwych (Kraków 2005).

Inne publikacje: ponad 90 artykułów, rozpraw i recenzji w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych.